Privacy verklaring

CosméDerm huidtherapie kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze producten en/of diensten.

CosméDerm huidtherapie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres, huisnummer, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Geboortedatum
  • BSN
  • Verzekerde nummer (relatienummer zorgverzekering) 
  • Verwijzer en eventuele AGB code
  • Uitsluitend medische informatie relevant voor de behandeling
  • Eventueel foto’s
  • Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtigingen

Waarom verwerken wij deze gegevens

Omdat u cliënt bent bij CosméDerm huidtherapie beheren wij uw persoons- en/of medische gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om u de benodigde en gevraagde producten, therapieën en diensten te kunnen leveren. Bijvoorbeeld het aanmeten en toesturen van steunkousen, het afhandelen van declaraties richting zorgverzekeraars of het afstemmen van een behandeling. 

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het wel mogelijk dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Gegevensverstrekking aan derden

CosméDerm huidtherapie verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huid therapeutische zorg en/ of (medische) hulpmiddelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoelang bewaren wij uw gegevens 

CosméDerm huidtherapie bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. Wetgeving verplicht ons dat u wel een legitimatie toont. Daarom is het handig als u ons tevoren een berichtje stuurt en wij daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken. Dan plannen we er tijd voor in. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar cosmederm@outlook.com

U kunt ook bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

We begeleiden je van het eerste intakegesprek tot de laatste controle

Stap 1

Maak een afspraak

Stap 2

Intakegesprek

Stap 3

De behandeling

Stap 4

Nazorg